top of page

 

Van beperking naar vrijheid

 

Wanneer kies je voor professionele ondersteuning

Een groot aantal factoren kan maken dat je minder presteert dan je potentieel is, je misschien zelfs slechter functioneert dan voorheen of zelfs helemaal uit de roulatie raakt. Meestal gaat daar een al wat langere periode van je wat minder goed voelen aan vooraf. 't Kan zijn dat je onnodig agressief reageert of dat je je juist afzondert, of een wat korter lontje hebt dan anders door werkdruk, gevoelens van onzekerheid of een verstoorde arbeidsrelatie. Het kan zijn dat je je ontregeld voelt door heftige gebeurtenissen die je overkomen, zoals een echtscheiding of het overlijden van iemand die je dierbaar was. Dat is ook logisch en begrijpelijk. En meestal kom je daar ook wel goed doorheen. Soms echter zijn er problemen met de verwerking van dat soort zaken, zelfs zo dat je het gevoel kan hebben er zelf niet meer uit te komen. Als dan ook nog steun van begripvolle vrienden of familie ontoereikend blijkt, is professionele ondersteuning in zo 'n geval raadzaam.

Voor een therapeutische sessie hoeft er niet altijd sprake te zijn van problematische situaties als boven genoemd. Sessies kunnen ook zinvol zijn om zicht te krijgen op je persoonlijk potentieel bij het realiseren van plannen, het ontdekken van eigen sterke kanten of om meer zicht te krijgen op je eigen persoonlijkheid. Vaak blijkt dat je jezelf meer recht doet, als je de visie op jezelf verandert.

Een kortdurende behandeling(2-3 sessies) volstaat meestal om "het weer te zien zitten." Voor veel mensen met toch een grote diversiteit aan levensproblematiek zijn therapiesessies in deze vorm (kortdurend) in veel gevallen een betere investering dan een vakantie of aanschaf van materiële zaken als het gaat om kwaliteit van leven.

 

Visie

Ik ga er vanuit, dat de conceptie het begin is van het ervarend leren en interpreteren van gebeurtenissen. Deze ervaringen zitten niet alleen in ons hoofd, maar door ons hele lichaam heen opgeslagen. Neemt u een ervaring voor de geest en u kunt overal in uw lichaam voelen, wat zo'n herinnering doet. Bij prettige herinneringen voelt u zich prettig, wat betekent dat u overal in uw lichaam reacties hebt, die voor u aangenaam zijn.

Hetzelfde geldt helaas voor onaangename of zelfs zeer bedreigende gebeurtenissen. Daaraan denken roept dezelfde lichamelijke reacties op als toen. En helaas hoeft u voor het te binnen brengen van sommige van die gebeurtenissen geen moeite te doen! En het is onze ervaring, dat een groot deel van ons functioneren juist door zulke herinneringen bepaald wordt. Het is een grote misvatting dat door erover praten de zaak wel verwerkt wordt.

 

Intake

Het eerste gesprek is tegelijk een consult. Tijdens dit gesprek van ongeveer anderhalf uur, kijk en luister ik goed naar het probleem of de vraag die je inbrengt. Ik werk vanuit het principe dat eerdere ervaringen blijven doorwerken en dat herinneringen in het hele lichaam zijn opgeslagen. Deze onbewuste boodschappen van het lichaam worden zichtbaar door oncontroleerbare Verbale en Non Verbale “Lekken” die zich manifesteren in iemands woorden (emotionele postulaten) gelaatsuitdrukkingen of manieren. Omdat dit ‘lek’ komt van het onbewuste, is het onmogelijk voor een persoon het verschijnen ervan te controleren, te wijzigen of te voorkomen. Bovendien zijn deze signalen consistent, repeterend, voorspelbaar en dus betrouwbaar. Doordat ik deze signalen kan herkennen en vertalen kan ik het probleemgebied vaststellen waaraan we concreet en merkbaar gaan werken.

 

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode om het gedrag en de overtuigingen van een persoon te beïnvloeden en te wijzigen.  Om zijn ervaringen met anderen te delen maakt de mens gebruik van communicatie. Dit gebeurt veelal door het gebruik van taal. Taal werkt op zijn beurt ook weer als een filterend hulpmiddel om innerlijke ervaringen te vertalen tot beperkte externe ervaringen. De mens handelt vaak alsof zijn ervaringen van de werkelijkheid gelijk zouden zijn aan de werkelijkheid zelf. De menselijke ervaring wordt echter beperkt door de waarneming. De waarnemingsorganen werken als een groep filters die de input van buiten vertalen tot een innerlijke ervaring. Als zodanig kunnen iemands ervaringen nooit hetzelfde zijn als de werkelijkheid waarvan zij zijn afgeleid.

De processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via taal en zintuigen filtert en vormt is het gebied waar NLP zich in beweegt.​​  NLP is één van de snelst groeiende en praktische persoonlijke ontwikkelings methoden in de wereld. Door het gebruik in onderwijs, bedrijven, coaching en therapie wordt de waarde van NLP onderschreven in de dagelijkse praktijk. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling, communicatie en het opheffen van persoonlijke blokkades.

 

Provocatief Coaching

De provocatieve coach blaast harde tegenwind in de vorm van liefdevol protest. Provocatie op jouw afweer- en defensie mechanismen om onderliggende problematiek bloot te leggen waarmee het onderbewuste proces in werking wordt gezet zodat je daarna bewust andere keuzes te kunt maken op basis van dit nieuw verworven inzicht. Indien nodig kunnen andere NLP of Hypnose interventies volgen om nieuw gedrag te ontwikkelen en je meer in balans te voelen waardoor je potentieel en geluk toeneemt. En ja, hoe gemotiveerd ben je eigenlijk, als blijkt dat onbewuste overlevingstrategien nog steeds voor jou veel opleveren? Bewijs de provocatief coach dat maar es!

 

Hypnotherapie

Hypnotherapie werkt zeer effectief doordat in de hypnotische trance de beperkende denkwereld waar we allemaal in leven wordt losgelaten. Gedurende de sessie kunnen verschillende beperkende denkkaders veranderen waardoor de wereld op een andere manier wordt ervaren.

Even een voorbeeld: stel u bent bang voor muizen. Dit is een beperkend denkkader, omdat een muis niet gevaarlijk is. Nu als u gewoon ergens bent en u ziet een muis, dan ontstaat er angst. Deze angst komt door het denkkader van "muizen zijn eng" of " Ik ben bang voor muizen". Als deze denkkaders er niet meer zijn, is de angst ook weg. Het veranderen van deze denkkaders gaat het makkelijkste in een hypnotische trance omdat u dan volledig toegang hebt tot al uw hulpbronnen.

De effectiviteit van hypnose is direct gerelateerd aan uw motivatie, wilt u niet in trance, dan lukt het ook niet. Immers, alle hypnose is zelf hypnose. Een hypnotherapeut kan alleen maar iemand helpen om in trance te gaan.

 

Wanneer Hypnotherapie

Sommige klachten zijn niet gemakkelijk te verhelpen, omdat de oorzaak vaak niet bekend is. Wellicht heeft u al van alles geprobeerd en vraagt u zich af: "Hoe kan ik erachter komen waar mijn probleem vandaan komt en wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik verder zonder dat deze klacht mijn leven zo beperkt? Hoe kan ik bereiken wat ik wil? Kom ik er ook vanaf zonder alles weer te moeten (her)beleven?" Een antwoord hierop kunt u vinden via hypnotherapie.

 

Hoe werkt hypnotherapie?

In de sessies leert u met behulp van uw eigen levenservaring uw problemen op te lossen. U werkt zelf aan uw eigen ontwikkeling. U leert grenzen te verleggen en optimaal gebruik te maken van uw persoonlijke kwaliteiten. De therapeut speelt hierbij een adviserende en begeleidende rol.

 

Therapie volgen houdt in “werken naar een nieuw doel en het aanleren van nieuw gedrag”.

Al bij de intake worden de te behalen doelen vastgesteld. Zij vormen het begin van de rode draad in de therapie. Aan het einde van die rode draad staat het nieuwe gedrag waar je naar toe werkt. Als je in therapie gaat, ken je vaak wel je klachten maar zijn de doelen nog onduidelijk. De therapeut helpt je om de doelen vast te stellen en het nieuwe gedrag te trainen, zodat het een deel van jezelf wordt.

Een veel voorkomend probleem is b.v. het innemen van eigen ruimte. Als alleen het aanleren van nieuw gedrag voldoende is, of wanneer de onderliggende klacht te hevig is om direct te benaderen, werken we eerst met deze vorm. Onder hypnose werken we dan met metaforen. Je ontdekt hoe heerlijk het is om blij, vrij en helder te zijn. De therapeut helpt je om dit beeld van jezelf m.b.v. suggesties aan je onderbewuste toe te voegen waardoor je makkelijker je eigen ruimte kan innemen.

 

Regressietherapie

Regressie betekent “teruggaan”-“terugkeer tot een vroeger stadium”. Je bent niet altijd gelukkig met de manier waarop je je onder bepaalde omstandigheden gedraagt; het is net alsof je niet anders kunt en vastzit in een patroon.

In regressietherapie ga je terug in de tijd naar het moment in het leven waar de bron ligt van het probleem, de klacht, waarvoor je therapie volgt.

Door de ontstaansgeschiedenis te herbeleven, wordt duidelijk met welke patronen je bent opgegroeid en kun je leren, dat je die niet meer nodig hebt. Je krijg inzicht in de omstandigheden van het leven toen (als kind), je groeiproces en je leven nu; je ontdekt dat je keuzen hebt en leert daar bewust mee omgaan.

Soms is het belangrijk om het moment van conceptie en geboorte te herbeleven. Je ontdekt met welke behoefte of energie je dit leven bent begonnen en hoe dit mede bepaalt, hoe je door het leven gaat.

 

Voice Dialogue

Met voice dialogue communiceer je, met hulp van de coach/therapeut, met delen in jezelf. Je leert zo verschillende delen van jezelf te ontmoeten en ze een plaats te geven.Als kind moest je misschien steeds erg je best doen; het was nooit goed genoeg. Je ontwikkelde daarbij je eigen criticus die je toen door het jonge leven loodste. Je bent nu nog steeds niet tevreden met de dingen die je doet. Het is nooit goed genoeg.

In voice dialogue ontdek je dat de criticus van toen niet meegroeide in je ontwikkeling naar volwassen mens en dat die kritische houding niet meer nodig is maar dat je de dingen op hun juiste waarde kunt schatten.

Hebben vroege herinneringen dan werkelijk zoveel invloed, dat we er zelfs ziek van worden? Ja! Door de dreiging die uitgaat van allerlei gebeurtenissen ontstaan er klachten die rechtstreeks of het gevolg zijn van de voortdurende fysieke effecten van onaangename gebeurtenissen.

De kracht van die herinneringen neemt niet af. We worden ons er misschien minder van bewust, maar desondanks gaan de fysieke reacties gewoon door en zullen resulteren in andere klachten of gewoonten, die u nooit in verband zou brengen met die eerdere vervelende gebeurtenissen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page